Thời khóa biểu
Thứ Ba, ngày 18 tháng 6 năm 2024


Tìm kiếm theo năm học:

STTNội dungHọc kỳNăm họcCập nhậtXem
1 TKB LẦN 3 _ NĂM HỌC 2019-2020 Học kỳ 1 2019-2020 3/11/2019 Xem tiếp
2 TKB LẦN 2 _ NĂM HỌC 2019-2020 Học kỳ 1 2019-2020 14/8/2019 Xem tiếp
3 TKB LẦN 1 _ NĂM HỌC 2019-2020 Học kỳ 1 2019-2020 3/8/2019 Xem tiếp
4 TKB LẦN 9 _ NĂM HỌC 2018-2019 Học kỳ 2 2018-2019 16/4/2019 Xem tiếp
5 TKB LẦN 8 _HỌC 1 CA NĂM HỌC 2018-2019 Học kỳ 2 2018-2019 23/1/2019 Xem tiếp
6 TKB LẦN 5 _HỌC 1 CA NĂM HỌC 2018-2019 Học kỳ 1 2018-2019 25/10/2018 Xem tiếp
7 TKB LẦN 4 _HỌC 1 CA NĂM HỌC 2018-2019 Học kỳ 1 2018-2019 13/9/2018 Xem tiếp
8 TKB LẦN 3 _HỌC 1 CA NĂM HỌC 2018-2019 Học kỳ 1 2018-2019 29/8/2018 Xem tiếp
9 TKB LẦN 2 NĂM HỌC 2018-2019 Học kỳ 1 2018-2019 12/8/2018 Xem tiếp
10 TKB LẦN 1 NĂM HỌC 2018-2019 Học kỳ 1 2018-2019 8/8/2018 Xem tiếp
11 THỜI KHÓA BIỂU CHIỀU LẦN 1 NĂM HỌC 2017-2018 Học kỳ 1 2017-2018 9/8/2017 Xem tiếp
12 THỜI KHÓA BIỂU SÁNG LẦN 1 NĂM HỌC 2017-2018 Học kỳ 1 2017-2018 9/8/2017 Xem tiếp
13 TKB ÔN THI THPT QUỐC GIA Học kỳ 2 2016-2017 13/4/2016 Xem tiếp
14 THỜI KHOÁ BIỂU SỐ 1 HỌC KÌ II NĂM HỌC 2015 - 2016 Học kỳ 2 2016-2017 27/12/2015 Xem tiếp
15 THỜI KHOÁ BIỂU SỐ 1 HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015 - 2016 Học kỳ 1 2016-2017 8/8/2015 Xem tiếp
16 THỜI KHOÁ BIỂU 17-8-2014 (SỐ 2) (CÓ ĐIỀU CHỈNH BUỔI CHIỀU) Học kỳ 1 2015-2016 18/8/2014 Xem tiếp
17 THỜI KHOÁ BIỂU 17-8-2014 (SỐ 2) Học kỳ 1 2015-2016 16/8/2014 Xem tiếp
18 THỜI KHOÁ BIỂU SÁNG 7-8-2014 (SỐ 1) Học kỳ 1 2015-2016 6/8/2014 Xem tiếp
19 THỜI KHOÁ BIỂU CHIỀU 7-8-2014 (SỐ 1) Học kỳ 1 2015-2016 6/8/2014 Xem tiếp
20 THỜI KHOÁ BIỂU 7-8-2014 (SỐ 1) (ĐIỀU CHỈNH) Học kỳ 1 2015-2016 6/8/2014 Xem tiếp
12