Nội dung điều chỉnh từng môn học được Bộ GD&ĐT đưa ra ở đường dẫn sau
Link: 
https://drive.google.com/drive/folders/1JA137ERiOK1H4NszGRMUgJ8B0GMgnbfT