Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực
Thứ Ba, ngày 16 tháng 7 năm 2024

Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực


 Phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực do Bộ GD - ĐT phát động. Đây là phong trào lớn, có tác động tích cực đến việc xây dựng môi trường sư phạm, giáo dục ý thức, kỹ năng sống cho học sinh, thúc đẩy nâng cao chất lượng giáo dục. Phong trào đã được triển khai rộng khắp ở tất cả các cơ sở giáo dục từ mầm non đến phổ thông trong cả nước và từng bước đi vào chiều sâu.

I. Nội dung

1. Xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn

- Bảo đảm trường an toàn, sạch sẽ, có cây xanh, thoáng mát và ngày càng đẹp hơn, lớp học đủ ánh sáng, bàn ghế hợp lứa tuổi học sinh.

- Tổ chức để học sinh trồng cây vào dịp đầu xuân và chăm sóc cây thường xuyên. Thực hiện tốt cam kết chăm sóc bồn hoa của lớp.

- Trường có đủ nhà vệ sinh được đặt ở vị trí phù hợp với cảnh quan trường học, được giữ gìn vệ sinh sạch sẽ.

- Học sinh tích cực tham gia bảo vệ cảnh quan môi trường, giữ vệ sinh các công trình công cộng, nhà trường, lớp học và cá nhân ; không xả rác bừa bãi.

2. Dạy và học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của học sinh giúp các em tự tin trong học tập.

- Thầy, cô giáo tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm khuyến khích sự chuyên cần, tích cực, chủ động, sáng tạo và ý thức vươn lên, rèn luyện khả năng tự học của học sinh.

- Học sinh được khuyến khích đề xuất sáng kiến và cùng các thầy cô giáo thực hiện các giải pháp để việc dạy và học có hiệu quả ngày càng cao.

3. Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh.

- Rèn luyện kỹ năng ứng xử hợp lý với các tình huống trong cuộc sống, thói quen và kỹ năng làm việc, sinh hoạt theo nhóm ; nâng cao tính tự lực tự quản của các em.

- Rèn luyện sức khỏe và ý thức bảo vệ sức khỏe, kỹ năng phòng, chống tai nạn giao thông, đuối nước và các tai nạn thương tích khác. Chấm dứt việc nô đùa nguy hiểm.

- Rèn luyện kỹ năng ứng xử văn hóa, chung sống hòa bình, phòng ngừa bạo lực và các tệ nạn xã hội. Chấm dứt các vi phạm đánh nhau, tụ tập băng nhóm…

4. Tổ chức các hoạt động tập thể vui tươi, lành mạnh.

- Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao một cách thiết thực, khuyến khích sự tham gia chủ động, tự giác của học sinh

- Tổ chức các trò chơi dân gian và các hoạt động vui chơi giải trí tích cực khác phù hợp với lứa tuổi của học sinh trong các dịp tham quan, học tập ngoại khóa, trong các buổi chào cờ, các dịp lễ lớn.

5. Học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng ở địa phương.

- Nhận chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng ở địa phương. Thực hiện lồng ghép với các môn học để giáo dục truyền thống văn hoá dân tộc, tinh thần cách mạng một cách có hiệu quả nhất cho tất cả học sinh.

- Phối hợp với chính quyền, đoàn thể và nhân dân phát huy giá trị của các di tích lịch sử, văn hoá cách mạng cho cuộc sống của cộng đồng ở địa phương và khách du lịch.

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC

Để thực hiện phong trào thi đua này, BGH nhà trường đã xây dựng kế hoạch và thực hiện với 5 nội dung gồm: Xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn; Dạy và học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi học sinh và giúp các em tự tin trong học tập; rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh; tổ chức các hoạt động tập thể vui tươi, lành mạnh; học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng tại địa phương. Đồng thời nhà trường đã đưa ra các phương pháp cụ thể để thực hiện nội dung một cách hiệu quả, cụ thể như sau:

       1. Cần huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong và ngoài nhà trường, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của trường vùng cao, đáp ứng nhu cầu xã hội.

       2. Khắc phục tính thụ động, phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập và các hoạt động xã hội một cách phù hợp, hiệu quả. Bằng cách đổi mới phương pháp dạy học như dạy học nêu vấn đề, phương pháp đóng vai, kiểm tra, phát vấn, giao việc cho các em, cùng với sự khuyến khích, động viên kịp thời qua đó góp phần giúp các em có khả năng diễn đạt bằng ngôn ngữ nói một cách có hệ thống, tự tin khi trình bày trước tập thể (thuyết trình, sáng tác thơ văn…

        3. Trong những buổi ngoại khóa, chào cờ đầu tuần nhà trường tổ chức lồng ghép phần giáo dục địa phương, gặp gỡ giao lưu với các nhà khoa học, các nhà xã hội học… Trong các buổi học đặc biệt là các môn xã hội như Ngữ văn, Lịch sử có sự tích hợp lồng ghép các di tích lịch sử văn hóa của địa phương…

       4. Hoàn thiện nhân cách cho học sinh bằng cách phát động các phong trào: Nói lời hay, làm việc tốt; kính trên nhường dưới; lễ phép với thầy cô giáo, người lớn tuổi...

       5. Xây dựng, chỉnh trang trường, lớp xanh hơn, sạch hơn, đẹp hơn. Bảo đảm trường sạch sẽ, có cây xanh, thoáng mát, lớp học đủ ánh sáng, thoáng đãng, bàn ghế hợp lứa tuổi học sinh bằng cách tổ chức phát động các phong trào "Giữ gìn trường em xanh, sạch, đẹp"; "Học từ thiên nhiên"… Tổ chức cho học sinh trồng cây (dịp đầu xuân) và chăm sóc cây thường xuyên. Có đủ nhà vệ sinh và giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không ảnh hưởng xấu đến lớp học và cảnh quan môi trường. Học sinh tích cực tham gia giữ vệ sinh các công trình công cộng, nhà trường, lớp học và cá nhân.

         6. Bên cạnh đó, trường tổ chức và tham gia cùng các hoạt động văn nghệ, thể thao, các cuộc thi do Công đoàn, Đoàn thanh niên Trường ĐHSPHN tổ chức… trong những dịp ngày hội, ngày lễ một cách thiết thực, khuyến khích sự tham gia chủ động, tự giác của học sinh; rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh, kỹ năng ứng xử hợp lý với các tình huống trong cuộc sống, sinh hoạt, ứng xử văn hóa, loại bỏ bạo lực và tệ nạn xã hội trong học đường. Hình thành thói quen làm việc theo nhóm.

       Nhận thức đầy đủ về trách nhiệm và nhiệm vụ của mình, cán bộ giáo viên trường THPT Chuyên ĐHSP đã một lòng đoàn kết cùng thực hiện từng bước phong trào thi đua trên. Ngay từ đầu năm, phong trào thi đua "Dạy tốt" của các tổ khối trong nhà trường đã được hưởng ứng và thực hiện tốt: Mỗi tổ sinh hoạt chuyên môn một buổi/ tuần/một tiết dạy học ứng dụng công nghệ thông tin vào bài giảng. Mỗi tổ chuyên môn xây dựng 1 chuyên đề và thường xuyên trao đổi rút kinh nghiệm cho đồng nghiệp

       Từ phong trào xây dựng "Trường học thân thiện, học sinh tích cực", trường THPT Chuyên ĐHSPđã từng bước khắc phục những khó khăn để xây dựng một môi trường sư phạm thực sự lành mạnh, học sinh biết bảo vệ danh dự của nhà trường, của tập thể lớp và của chính bản thân mình; biết bảo vệ cái đúng, phê phán cái sai… Song để làm được điều này tốt hơn nữa, cần phải có sự chung tay của cả gia đình và cộng đồng xã hội.

Phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực” phải được kết hợp với việc thực hiện nhiệm vụ năm học và thực hiện các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Hai không” và cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học, sáng tạo” và thực hiện tốt các nhiệm vụ giáo dục trong năm học.

 

Những việc làm trên phải được thể hiện trong kế hoạch của từng cá nhân, các tổ chức trong nhà trường hàng tuần, tháng, có đánh giá nhận xét, rút kinh nghiệm vào cuối kỳ, cuối năm, đưa vào nội dung thi đua để xét khen thưởng và kỷ luật. Phân công nhiệm vụ cụ thể trong Ban Chỉ đạo để có kế hoạch theo dõi, tổ chức giám sát, chỉ đạo, đánh giá... kịp thời, khách quan mang lại hiệu quả tốt. Tiếp tục thực hiện “Quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường” đã được thống nhất, đặc biệt cần thực hiện tốt các quy tắc ứng xử giữa các thành viên trong Nhà trường đã được cụ thể hoá trong quy chế.Các bài viết khác:
TS Nguyễn Chu Gia Vượng trở thành tân trưởng đoàn Toán học Việt Nam tham dự IMO năm 2024 (16/7)
Thông báo kết quả phúc khảo thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2024 và tuyển bổ sung chuyên Tiếng Anh (4/7)
Đề thi và đáp án các môn thi tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên ĐHSP năm 2024 (1/7)
Thông báo: Kết quả xét tuyển vào lớp 10 chuyên Địa lí năm 2024 theo phương án 2 (25/6)
Top 5 thí sinh điểm cao nhất mỗi lớp vào trường THPT chuyên Sư phạm 2024 (20/6)
Thông báo Kết quả thi tuyển sinh và nhập học vào lớp 10 Trường THPT Chuyên ĐHSP năm 2024 (20/6)
Lớp Hóa lấy điểm chuẩn vào 10 cao nhất trường chuyên Sư phạm (20/6)
Một vài lưu ý với các thí sinh thi vào Chuyên ĐHSP năm 2024! (4/6)
Giải Cờ vua - Cờ tướng lần thứ VII & Giải Cầu lông - Bóng bàn lần thứ XIX (29/5)
Tra cứu điểm thi thử vào lớp 10 Chuyên năm 2024 - lần 3 (26/5)
Tin mới nhất
Bài viết đáng quan tâm
Liên kết website