Thi thử vào lớp 10
Thứ Ba, ngày 18 tháng 6 năm 2024

Tra cứu điểm thi thử vào lớp 10 Chuyên năm 2024 - lần 3
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI      TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐHSP   THÔNG BÁO SỐ 7 Về việc tra cứu điểm thi thử kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10  THPT Chuyên năm 2024, lần 3          Ban tổ ...
TB tra cứu SBD và phòng thi kì thi thử vào lớp 10 chuyên năm 2024 - lần 3
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI      TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐHSP   THÔNG BÁO SỐ 5 Về việc tra cứu SBD, phòng thi kì thi thử lần 3 vào lớp 10 THPT Chuyên năm 2024, ngày 12/05/2024 I. TRA CỨU SỐ ...
Thông báo số 5: Tra cứu điểm thi thử vào lớp 10 chuyên năm 2024 - lần 2 và thông báo thi thử lần 3
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI      TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐHSP   THÔNG BÁO SỐ 5 Về việc tra cứu điểm thi thử lần 2 và thông báo thi thử lần 3 kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên năm 2024           ...
Thông báo: Về việc tra cứu SBD kì thi thử lần 2 vào lớp 10 chuyên năm 2024
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐHSP ...
Tra cứu điểm thi thử lần 1 và tổ chức thi thử lần 2 kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên năm 2024
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI      TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐHSP   THÔNG BÁO SỐ 3 Về việc tra cứu điểm thi thử lần 1 và tổ chức thi thử lần 2 kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên năm 2024           ...
TB Tra cứu số báo danh, phòng thi kì thi thử vào lớp 10 chuyên năm 2024 - Lần 1
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐHSP ...
Thông báo về kì thi thử vào lớp 10 chuyên năm 2024
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI      TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐHSP   THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi thử vào lớp 10 THPT Chuyên năm 2024 Để giúp thí sinh làm quen, rèn luyện kĩ năng, trau dồi kiến ...
Tra cứu điểm thi thử vào lớp 10 chuyên năm 2023-lần 3
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI      TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐHSP   THÔNG BÁO SỐ 6 Về việc tra cứu điểm thi thử lần 3 kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên năm 2023           Các ...
TB số 5: Tra cứu phòng thi, số báo danh kì thi thử vào 10 năm 2023 lần 3, 14/5/2023
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI      TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐHSP   THÔNG BÁO SỐ 5 Về việc tra cứu SBD, phòng thi kì thi thử lần 3 vào lớp 10 THPT Chuyên năm 2023, ngày 14/05/2023 I. TRA CỨU SỐ ...
TB số 4: Tra cứu điểm thi thử vào lớp 10 chuyên năm 2023 - lần 2 và thông báo thi thử lần 3
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI      TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐHSP   THÔNG BÁO SỐ 4 Về việc tra cứu điểm thi thử lần 2 và tổ chức thi thử lần 3 kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên năm 2023           Sau đợt thi thử lần thứ hai bằng ...
Thông báo: Về việc tra cứu SBD kì thi thử lần 2 vào lớp 10 chuyên năm 2023
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI      TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐHSP   THÔNG BÁO SỐ 3 Về việc tra cứu SBD kì thi thử lần 2 vào lớp 10 THPT Chuyên năm 2023, ngày 23/04/2023 I. TRA CỨU SỐ BÁO DANH, PHÒNG ...
Thông báo về kì thi thử vào lớp 10 chuyên năm 2023
   TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI         TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐHSP THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi thử vào lớp 10 THPT Chuyên năm 2023 Để giúp thí sinh làm quen, rèn luyện kĩ năng, trau dồi kiến ...

Tổng số: 19 bài viết - Đang xem trang 1/2
1
2
Tin mới nhất
Bài viết đáng quan tâm
Liên kết website