Thi thử vào lớp 10
Thứ Tư, ngày 28 tháng 2 năm 2024

Thông báo về kì thi thử vào lớp 10 chuyên năm 2024
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI      TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐHSP   THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi thử vào lớp 10 THPT Chuyên năm 2024 Để giúp thí sinh làm quen, rèn luyện kĩ năng, trau dồi kiến ...
Tra cứu điểm thi thử vào lớp 10 chuyên năm 2023-lần 3
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI      TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐHSP   THÔNG BÁO SỐ 6 Về việc tra cứu điểm thi thử lần 3 kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên năm 2023           Các ...
TB số 5: Tra cứu phòng thi, số báo danh kì thi thử vào 10 năm 2023 lần 3, 14/5/2023
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI      TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐHSP   THÔNG BÁO SỐ 5 Về việc tra cứu SBD, phòng thi kì thi thử lần 3 vào lớp 10 THPT Chuyên năm 2023, ngày 14/05/2023 I. TRA CỨU SỐ ...
TB số 4: Tra cứu điểm thi thử vào lớp 10 chuyên năm 2023 - lần 2 và thông báo thi thử lần 3
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI      TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐHSP   THÔNG BÁO SỐ 4 Về việc tra cứu điểm thi thử lần 2 và tổ chức thi thử lần 3 kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên năm 2023           Sau đợt thi thử lần thứ hai bằng ...
Thông báo: Về việc tra cứu SBD kì thi thử lần 2 vào lớp 10 chuyên năm 2023
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI      TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐHSP   THÔNG BÁO SỐ 3 Về việc tra cứu SBD kì thi thử lần 2 vào lớp 10 THPT Chuyên năm 2023, ngày 23/04/2023 I. TRA CỨU SỐ BÁO DANH, PHÒNG ...
Thông báo về kì thi thử vào lớp 10 chuyên năm 2023
   TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI         TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐHSP THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi thử vào lớp 10 THPT Chuyên năm 2023 Để giúp thí sinh làm quen, rèn luyện kĩ năng, trau dồi kiến ...
Tra cứu điểm thi thử vào lớp 10 chuyên năm 2023 - lần 1
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI      TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐHSP   THÔNG BÁO Về việc tra cứu điểm thi thử lần 1 và tổ chức thi thử lần 2 kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên năm 2023           Sau đợt thi thử đầu tiên, Ban tổ ...
Thông báo số 6: Về việc tra cứu SBD kì thi thử lần 3 vào lớp 10 chuyên năm 2022
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI      TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐHSP   THÔNG BÁO SỐ 6 Về việc tra cứu SBD kì thi thử lần 3 kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên năm 2022 I. TRA CỨU SỐ BÁO DANH, PHÒNG ...
Thông báo số 4: Về việc tra cứu SBD kì thi thử lần 2  và thông báo tổ chức thi thử lần 3 vào lớp 10 chuyên năm 2022
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI      TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐHSP   THÔNG BÁO SỐ 4 Về việc tra cứu SBD kì thi thử lần 2 và thông báo tổ chức thi thử lần 3 kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên năm 2022 I. ...
Thông báo số 3: Kết quả thi thử vào lớp 10 chuyên lần 1 và tổ chức thi thử lần 2 năm 2022
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI      TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐHSP   THÔNG BÁO SỐ 3 Về việc tra cứu điểm thi thử lần 1 và tổ chức thi thử lần 2 kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên năm 2022             ...
THÔNG BÁO VỀ KÌ THI THỬ VÀO LỚP 10 CHUYÊN NĂM 2022 - LẦN 1
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI      TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐHSP   THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi thử kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên năm 2022 Nhằm giúp thí sinh làm quen, rèn luyện kĩ ...
TRA CỨU SỐ BÁO DANH, PHÒNG THI THỬ VÀO LỚP 10 LẦN 1
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐHSP ...

Tổng số: 13 bài viết - Đang xem trang 1/2
1
2
Tin mới nhất
Bài viết đáng quan tâm
Liên kết website